ASCOM WIRELESS SOLUTIONS

Våra lösningar till Morgondagens Vårdavdelning stödjer det mest centrala i vården - att sätta patienten i centrum för allas arbete

EFFEKTIV HANTERING AV DINA KRITISKA LARM

Öka patientsäkerheten med automatiserade larmförlopp inkl. kvittering och eskaleringsprocedurer

VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICE OCH SJUKHUSLOGISTIK

Skapa effektiva arbetsflöden utan spilltid med intelligent uppdragsfördelning och faktabaserad dokumentation

Produkter A-Ö i62