ASCOM WIRELESS SOLUTIONS

Våra lösningar till Morgondagens Vårdavdelning stödjer det mest centrala i vården - att sätta patienten i centrum för allas arbete

INSPIRERAD AV SJUKSKÖTERSKOR

Ascom Myco är en specialbyggd smartphone för sjukvården som ger vårdpersonal och läkare åtkomst till den information de behöver, där de har behov för det.

EFFEKTIV HANTERING AV DINA KRITISKA LARM

Öka patientsäkerheten med automatiserade larmförlopp inkl. kvittering och eskaleringsprocedurer

VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICE OCH SJUKHUSLOGISTIK

Skapa effektiva arbetsflöden utan spilltid med intelligent uppdragsfördelning och faktabaserad dokumentation

EFFEKTIV SERVICELOGISTIK GER OPTIMALT ARBETSFLÖDE

Fullt utnyttjande av tid och resurser är nyckeln till förbättrad kvalitet och effektivitet för hela sjukhuset

Lokala Nyheter
Produkter A-Ö i62