HEM > NYHETER > Artiklar

Ämne Titel Innehåll PdF
Larmtrötthet Larmtyranni hotar patientsäkerheten Omfattningen av falskt positiva larm på sjukhusen har blivit så stort att det utgör en påtaglig risk. Konstanta larmsignaler tillsammans med pipen från medicinsk utrustning och patientmonitorer gör vårdpersonalen döv för de viktiga larmen vilket hotar patientsäkerheten.Få idéer till lösningen här. Pdf
Smartphones i hälso- och sjukvårdssektorn Säker användning av smartphones inom sjukvården De användarvänliga smartphonen används allt mer inom hälso- och sjuvårdssektorn. Inte bar i fickorna på patienterna och anhöriga utan också som det föredragan arbetsredskapet för många i personalen. Sjukhusen kan få många fördelar av utvecklingen, bara grunderna finns på plats. Pdf
Morgondagens
Servicelogistik
God servicelogistik börjar på de kliniska avdelningarna   Effektiv servicelogistik kan eliminera de flesta flaskhalsar på sjukhus.Insyn i arbetsflödet ger den överblick som behövs för noggrann planering utan kostsam och frustrerande spilltid. Men det kräver att man gör upp med telefonkulturen. Pdf
Morgondagens
Vårdavdelning
Morgondagens vårdavdelning är både effektiv och säker På morgondagens vårdavdelning ingår personal, patienter och system i ett smidigt flöde. Patienten är i fokus, väntetider och onödiga steg är reducerade till ett minimum och alla har fullständig överblick hela tiden. Önskedröm eller verklighet? Snart är det verklighet. Pdf
Larmhantering Skapa en effektiv larmkjedja med automatiserade processer Larmhanteringen på ett sjukhus är en komplex uppgift som ofta involverar flera personer som arbetar under stark tidspress. Därför finns det alltid risk för fel. Larmaviseringar med tydliga anvisningar som skickas direkt till personalens mobila handenheter ökar chansen för en korrekt och effektiv insats betydligt. Pdf
Patientsäkerhet Stärkt patientsäkerhet med distribuerade larm från medicinteknisk utrustning Det blir allt vanligare med elektronisk utrustning på vårdavdelningar. Patientmonitorer och medicinteknisk utrustning ger möjligheter till bättre medicinsk vård men medför också att larmen blir fler, vilket innebär en risk för motsatt effekt – att vårdkvaliteten minskar. Distribuerade larm kan vara en lösning, men den ställer krav på kommunikationssystemet. Pdf