HEM > NYHETER

NYHETER

Ascom gör stort avtryck i sjukhus- och vårdsektorn

newspicture

Ascoms trådlösa kommunikationslösningar säljer starkt i den globala sjukhus- och vårdsektorn. Den nordiska delen av den internationella koncernen uppvisar ett starkt resultat för 2010 med en uppgång på 10 procent, som till största delen beror på sjukhusens ökande efterfrågan på teknik som stärker effektiviteten i verksamheter.

Kommunikationsgiganten Ascom har vind i seglen. Den särställning som verksamheten på bara några år intagit inom sjukhus- och vårdsektorn börjar nu ge resultat. De ekonomiska och demografiska konjunkturerna har gynnat Ascom, som nu satsar på att växa 5-10 procent årligen från år 2012 med ett överskott på 14-15 procent år 2013.

Den nordiska delen av företaget har redan slagit in på denna kurs. För räkenskapsåret 2010 uppvisar verksamheten en ökad omsättning på 10 procent, från 292 till 330 miljoner svenska kronor år 2009.

Demografi skapar tillväxt
Framgången beror på flera olika saker, men drivs framför allt av en jämnt stigande efterfrågan på Ascoms trådlösa kommunikationslösningar inom den nordiska sjukhus- och vårdsektorn. Ascoms lösningar används inom 4 sektorer – sjukhus, vårdhem, slutna anstalter och inom industrin. Sjukhussektorn står ensam för över 50 procent. Enligt Aage Rask Andersen, VD Ascom Nordic, kommer Ascom att fortsätta utveckla sin position inom detta segment.

- Vi ser sjukhus- och vårdsektorn som det största tillväxtområdet under de närmaste åren. Den jämnt stigande efterfrågan på innovativ teknik kan hjälpa sjukhusen att leverera utökad service och vård med färre medarbetare. De befintliga processerna måste ersättas med nya, som stödjer effektiviteten i verksamheten. Kommunikation, koordinering och prioritering är vägen till ett bättre arbets- och patientflöde. Flertalet sjukhus har infört trådlös kommunikation, men få utnyttjar hela dess potential. Perspektiven är enorma, och därför ser vi ett tydligt tillväxtscenario under de kommande åren, säger Aage Rask Andersen.

Trådlösa sjukhuslösningar
Ascoms trådlösa kommunikationslösningar ger ett optimerat arbetsflöde, ökad patientsäkerhet och förbättrar arbetsmiljön på många sätt inom sjukhus- och vårdsektorn. Ett exempel är mobilitetslösningar, som säkerställer att relevant information når rätt personals telefon i rätt tid, oavsett vad det gäller: hjärtstillestånd, patienttransport, patientanrop eller liknande. Detta ger i slutändan mer tid över till vårdinsatser, eftersom man får bättre översikt över patienter, uppgifter, kommunikation och prioriteringar. Ett annat exempel är det nordiska samarbetet med Cetrea. Cetrea är ett framgångsrikt företag som vänder sig till sjukhus- och vårdsektorn i Danmark. Man specialiserar sig på visuella lösningar, som optimerar kommunikation och logistik på operationsavdelningar, sängavdelningar och akutmottagningar. Ascom har fått distributionsrätten till Cetreas lösningar i de övriga nordiska länderna, och kan därmed erbjuda en komplett palett av lösningar, som visuellt och funktionellt länkar samman personal, patienter, avdelningar och system.

- En annan tendens som kommer att sätta fart på efterfrågan på trådlösa kommunikationslösningar är önskan att människor ska kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Det ställer krav på hjälpmedel som gör det möjligt för läkaren att samla in patientdata trådlöst från hemmet. Redan idag finns det exempel på äldre som bor långt från sjukhuset, men som kan koppla upp sig och lämna sina blodtrycksvärden till en dator, så att läkaren kan fjärravläsa personens medicinska status. Vi kommer att få se betydligt mer av den här typen av trådlösa applikationer framöver, säger Aage Rask Andersen.

Ascom, som i början gjorde sig ett namn inom maskinvaru- och telefonilösningar, har sedan 2004 satsat starkt på utveckling av trådlösa applikationer. Verksamheten fortsätter med samma utvecklingsstrategi. Ascom har 125 medarbetare i Norden, varav omkring 60 är servicepersonal, som ständigt är på språng. I stort sett alla sjukhus i Norden använder Ascoms lösningar.

För vidare information kontakta:
Aage Rask Andersen, VD Ascom Nordic, telefon: 031-55 91 55. e-mail: aage.raskandersen@ascom.se