HEM > Lösningar

KANBAN - MATERIALFÖRSÖRJNING

 • Minskade lagernivåer
 • Färre produktionsstopp
 • Jämnare lagerflöden
 • Optimerad produktion
 • Bättre uppföljning och statistik

Att minimera lagerhållningen utan att förorsaka driftstörningar är en ständig balansgång som de flesta tillverkningsföretag arbetar med dagligen. För stora lager binder kapital, samtidigt som produktionsstörningar på grund av materialbrist också snabbt kan förorsaka stora kostnader.

Exempel på hur Kanban-lösningen fungerar:

 • En operatör skickar iväg en beställning till en truckförare via en trådlös tryckknapp. Beställningen kan också skickas automatiskt från en processmaskin, en streckkodsläsare eller via RFID
 • Truckföraren får via sin handenhet reda på vilket material han skall hämta och vart det skall köras
 • När han bekräftat ordern hämtar han de begärda delarna
 • Är föraren inte på plats vidarebefordras ordern till en annan truckförare eller till arbetsledaren
 • När materialet är levererat skickar truckföraren ett meddelande via sin handenhet till den som beställt materialet
 • Om materialet inte levererats inom den angivna tiden skickar systemet en larmsignal till arbetsledaren

PRODUKTER

 • d62 - DECT/IP-DECT-telefon

  När effektiv kommunikation kan ha en direkt effekt på säkerheten och hälsan är handenheter med multipla funktioner och ett stödsystem av högsta standard en nödvändighet snarare än lyx.

  d62