HEM > Lösningar > Din bransch > Sjukhus

TRÅDLÖS KOMMUNIKATION FÖR SJUKHUS

Ascom Sweden Sjukhus
 • Sätt patienten i centrum med lösningar som ger struktur åt arbetsflödet
 • Samla alla typer av larm, patientanrop och beställningar av tjänster på en enda plattform
 • Främja mobilitet och patientsäkerhet genom att meddelanden skickas direkt till den relevanta personalens handenheter
 • Minska risken för fel och larmtrötthet med intelligenta funktioner
 • Skapa visuell överblick genom att kombinera storskärmar och smartphone teknologi
 • Få tillgång till framtidens lösningar med befintliga system

En gemensam lösning som sätter patienten i centrum och förbättrar arbetsmiljön


Ascoms larm- och kommunikationslösningar är utformade särskilt för att passa arbetsrutinerna på ett sjukhus De kan användas både individuellt för att lösa särskilda uppgifter, till exempel larmhantering, och som 360-graderslösning som hanterar hela arbetsflödet, även beställning av tjänster. Gemensamt för alla lösningar är att de sätter patienten i centrum och skapar en god arbetsmiljö med tid för patientvård.

Målriktad information stärker mobiliteten


Ascom samlar alla typer av larm och kommunikation på samma plattform i stället för att hantera dem i separata system som är helt åtskilda från varandra. På så sätt får personalen bara den information som är relevant för de patienter de har ansvar för. Det sparar steg och säkerställer snabba åtgärder.

Intelligenta funktioner minimerar risken för fel


Alla larm och all kommunikation hanteras i ett automatiserat flöde med stöd av intelligenta funktioner, vilket innebär att risken för fel och oförutsedda händelser minimeras. Medföljande anvisningar hjälper personalen att prioritera rätt och vidta rätt åtgärder. Ett stort plus för patientsäkerheten är också att automatiska eskaleringskedjor med stöd av central övervakning säkerställer att inget förbises.

Smartphone teknologi minskar larmtröttheten


Ascom integreras enkelt med storskärmar, administrationssystem och utrustning för patientövervakning. På användarsidan går det att använda vanliga smartphones eller vår specialdesignade smartphone Ascom Myco med tillhörande middleware. Bland annat kan besked filtreras för att minska risken för larmtrötthet.

Få tillgång till framtidens lösningar med befintliga system


Den totalintegrerade miljön i kombination med visuell utrustning ger en helt ny överblick för personalen, närhelst och varhelst det behövs. Dessutom behöver inte hela systemet bytas för att man ska få tillgång till de många användbara och tidsbesparande funktionera. Ascom går smidigt att integrera med andra system, även från konkurrerande leverantörer. Därför går det att utnyttja befintliga system för att få tillgång till framtidens lösningar.

LÖSNINGAR

 • Ascom Myco Solution

  Med Ascom Myco i handen blir vårdpersonalen effektivare i sitt beslutsfattande och kan reagera snabbare i alla situationer. Ascom Unite säkrar att alla händelser loggas och ger den information som krävs för att identifiera och genomföra effektiviseringar som leder till bättre arbetsflöden.

 • Kritiska Larm

  Larmhantering på ett sjukhus är en komplex uppgift med flera personer som agerar under stor tidspress. Därför är överblick och tydliga instruktioner viktiga. Fördefinierade regler och automatiserade processer bidrar till att minimera risken för fel och oavsiktliga händelser. Vilket förbättrar patientsäkerheten avsevärt och stärker ekonomin.

 • Patientövervakning

  Genom att integrera med ditt patientövervakningssystem kan vi distribuera larm till mobila enheter så att du får rätt larm i rätt tid, oavsett var du befinner dig.

 • Personsäkerhet

  Hot och våld mot sjukhusets personal orsakar otrygg arbetsmiljö med ohälsa, lägre vårdkvalitet och ökade kostnader som följd. Personlarm från Ascom ökar tryggheten och snabbar upp assistansen när hotfulla situationer uppstår.

 • Servicelogistik

  Vägen till smidigare samordning, bättre överblick och ökad effektivitet.

 • Tekniska larm

  Effektiv hantering av störningar i driften av fastighetstekniska system säkerställer att vården kan bedrivas utan avbrott. Relevant information till rätt personer minimerar skadorna och ökar effektiviteten.

 • Vårdavdelning

  Digitala storskärmar och mobila enheter med trådlös kommunikation ger visuell översikt och riktad patientinformation. Integration mellan administrativa och kliniska systemen säkerställa att relevant information följer patienten, minskar feluppdateringar och håller fokus på patienten.