HEM > Lösningar > Din bransch > Sjukhus > Vårdavdelning

MORGONDAGENS VÅRDAVDELNING

MS banner tab 1
  • Mer tid för patienterna
  • Bättre överblick och smidigare arbetsgång med mobila enheter och storskärmar
  • Mindre väntetid och färre onödiga steg tack vare mottagning av målriktade patientdata på mobila enheter

Överblick tack vare digitala storskärmar och mobila enheter

På morgondagens vårdavdelning finns digitala översiktsskärmar och intelligenta mobila enheter som ger överblick över enskilda patienter. Tekniken sörjer för uppdateringar om patienter, kollegor och arbetsuppgifter samt ger en gemensam överblick och ett smidigt arbetsflöde på avdelningen. Det bidrar till en god arbetsmiljö och garanterar patientsäkerheten.

På morgondagens vårdavdelning är systemen till för dig och inte tvärtom.Överblicken på översiktsskärmarna och de mobila enheterna åskådliggör och ger underlag för samordning på ett och samma ställe, och du kan komma åt den när som helst och var du än befinner dig.

Ta emot individuella patientdata på mobila enheter utan fördröjning

På morgondagens vårdavdelning finns det intelligenta mobila enheter som du använder för att ta emot medicinska larm, patientkallelser och provsvar för de patienter du ansvarar för.

Textmeddelandena är klassificerade efter olika typer så att du aldrig tappar överblicken utan snabbt kan bestämma vad du ska åtgärda för ögonblicket. På så sätt får du optimala förutsättningar att ge dina patienter god vård och slipper onödigt arbete och onödig väntan.

Det säger våra kunder

"Vi kan skilja det väsentliga från det oväsentliga, och därmed kan vi prioritera vad enskild vårdpersonal ska ägna sig åt."

Merete Vaage-Nilsen, överläkare på sjukhuset i Herlev

Merete Vaage Nilsen Herlev Hospital