HEM > Lösningar > Din bransch > Hotell

HOTELL

Maximal service med rätt informationshantering

Verksamheten på ett hotell är en egen värld som är mer komplex än vad den kan synas vid första anblicken. Servicekraven från hotellgästerna är höga, från det att de anländer till att de lämnar hotellet någon eller några dagar senare. Då har de ofta hunnit både sova, äta och utnyttja många av hotellets övriga faciliteter. För att ett hotell skall fungera perfekt krävs att kommunikationen fungerar smärtfritt och att rätt information omedelbart når rätt person. Det handlar om allt från att beställa roomservice till att hantera fastighetslarm från exempelvis en hiss. Dessutom är naturligtvis säkerheten viktig, både för de anställda och för gästerna.

Med Ascoms trådlösa system får man en informationshantering som inte bara effektiviserar verksamheten utan också gör att man kan ge en bättre service till hotellgästerna. Systemet säkerställer att rätt person eller personer omedelbart får rätt information med rätt prioritet oavsett var de befinner sig. Detta är särskilt viktigt då personalen på ett hotell ofta rör sig över stora ytor och man naturligtvis vill förhindra onödigt spring.

Trådlös kommunikation från Ascom kan integreras i hotellets existerande system. På så sätt utnyttjas resurserna och tidigare gjorda investeringar optimalt, vilket naturligtvis sparar pengar.

LÖSNINGAR

 • Anläggningssäkerhet Hotell

  Ascoms trådlösa kommunikationssystem säkerställer att rätt personer nås av larmen oberoende av var de befinner sig.

 • Fastighetslarm Hotell

  Effektiv hantering av störningar i driften av fastighetstekniska system säkerställer att arbetet kan bedrivas utan avbrott. Relevant information till rätt personer minimerar skadorna och ökar effektiviteten.

 • Personsäkerhet Hotell

  Ascom personsäkerhetssystem ser till att personalen kan arbeta under säkra förhållanden utan att man behöver öka bemanningen. Ökad trygghet ger också en både bättre och effektivare arbetsplats.

 • Trådlös telefoni

  Behovet av snabbare respons och bättre kommunikation blir allt mer avgörande vid fler och fler arbetsplatser. Du har inte råd att låta kunder, kollegor, patienter eller trasig utrustning vänta. Du måste vara tillgänlig och du behöver möjlighet att snabbt och enkelt komma i kontakt med dina kollegor.