HEM > Lösningar > Din bransch > Industri

INDUSTRI

Ascom Industires
 • Skapa en trygg och säker arbetsplats med ett gemensamt system för alla larm
 • Undvik missförstånd med ett automatiserat larmhanteringsflöde som bygger på fördefinierade regler
 • Effektivisera insatserna med instruktioner som skickas direkt till personalens handenheter
 • Målinrikta insatserna med hjälp av innovativ teknik
 • Undvik begränsningar genom att använda öppna standarder som ger frihet, både nu och i framtiden
 • Uppnå driftekonomiska fördelar med ett larmsystem som kan implementeras överallt

Ett automatiserat larmhanteringsflöde skapar en trygg arbetsplats

Ascoms larmlösningar kan användas överallt inom industrin och säkerställer effektiva insatser under hela larmförloppet. Med Ascom samlas alla typer av larm i samma system, från byggnads- och brandlarm till person- och produktionslarm. Alla larm hanteras i ett automatiserat flöde enligt en genomtänkt plan som utarbetats i förväg. Därigenom undviker man missförstånd och panik i situationer där stressen ofta är stor.

En effektiv insats minimerar personskador och materiella skador

Tack vare fördefinierade regler för larmhanteringen och instruktioner som skickas direkt till den berörda personalens mobiltelefoner vet alla hela tiden vad de ska göra. Den unika överblicken och de klara riktlinjerna gör insatsen effektiv samt minimerar personskador och skador på produktionsutrustning.

Innovativ teknik stöder en målinriktad och konkret handlingsplan

Larmförloppet bygger på innovativa funktioner och innovativ teknik vilket förbättrar precisionen. Positioneringsteknik gör det möjligt att mycket snabbt lokalisera nödställda medarbetare. PPT-funktioner (Push-To-Talk) gör att det går att få kontakt med skadade så att insatsen kontinuerligt kan målinriktas.

Ett gemensamt system som bygger på öppna standarder ger frihet och god driftekonomi

Ascoms larmlösningar kan enkelt integreras med både befintlig och framtida teknik. Detta gör att man slipper dyra systembyten och tekniska hinder för att utnyttja framtida innovationer. Därför är Ascoms larmlösningar en säker investering. Även driftekonomiskt har Ascoms lösningar en mätbar effekt. Om lösningarna implementeras på företagets alla avdelningar kan underhåll och uppdateringar effektiviseras eftersom samma rutiner kan användas överallt.

LÖSNINGAR

 • Kritiska larm inom industrin

  Ersätt de manuella rutinerna kring larmhanteringen med ett automatiserat flöde som säkrar en smidig och effektiv samordning av insatserna.

 • Personsäkerhet inom industrin

  Ascoms lösning för en trygg och säker personal skapar även en bättre och effektivare arbetsplats. Vid hotfulla situationer är hjälpen bara en knapptryckning bort.

 • Trådlös telefoni

  Behovet av snabbare respons och bättre kommunikation blir allt mer avgörande vid fler och fler arbetsplatser. Du har inte råd att låta kunder, kollegor, patienter eller trasig utrustning vänta. Du måste vara tillgänlig och du behöver möjlighet att snabbt och enkelt komma i kontakt med dina kollegor.