HEM > Lösningar > Din bransch > Kriminalvard

KRIMINALVÅRD

Ascom Prisons

Bättre säkerhet för personalen och kontroll på tekniken

Våld och hot om våld är tyvärr en stor del av vardagen inom kriminalvården. Därför är säkerheten för personalen av helt avgörande betydelse för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter. Särskilt när de allt oftare måste utföra sina arbetsuppgifter ensamma. Det är dock inte bara de personliga säkerhetssystemen som måste fungera. Kommunikationen mellan personal och klienter i cellerna skall kunna hanteras effektivt och även anläggningssäkerheten i form av brandlarm och fastighetens tekniska installationer är viktig.

Ascoms trådlösa personsäkerhetssystem ger maximal trygghet. Det räcker med en knapptryckning och hjälpen är på väg. Kan man inte själv påkalla hjälp finns inbyggda automatiska larmfunktioner. Genom att systemet också kan ange position är assistansen snabbt på plats.

Alla larm går trådlöst till förutbestämda grupper av människor, beroende på om det handlar om personlarm eller larm om fel i anläggningen eller brandlarm. Dessa kan sedan direkt kontrollera var en nödställd befinner sig eller var felet uppstått i fastigheten.

Ascoms trådlösa kommunikationssystem kan enkelt integreras i de befintliga systemen. Detta gör att de redan gjord investeringarna kan utnyttjas bättre och att personsäkerheten optimeras.

LÖSNINGAR

 • Anläggningssäkerhet Säkerhetsinstitutioner

  Ascoms trådlösa kommunikationssystem säkerställer att rätt personer nås av larmen oberoende av var de befinner sig.

 • Fastighetslarm Säkerhetsinstitutioner

  Effektiv hantering av störningar i driften av fastighetstekniska system säkerställer att arbetet kan bedrivas utan avbrott. Relevant information till rätt personer minimerar skadorna och ökar effektiviteten.

 • Intercom Kriminalvården

  Vingtor-Stentofon´s intercomsystem tillsammans med Ascoms lösning möter behoven av kommunikation och säkerhet hos anställda, intagna och besökare.

 • Trådlös telefoni

  Behovet av snabbare respons och bättre kommunikation blir allt mer avgörande vid fler och fler arbetsplatser. Du har inte råd att låta kunder, kollegor, patienter eller trasig utrustning vänta. Du måste vara tillgänlig och du behöver möjlighet att snabbt och enkelt komma i kontakt med dina kollegor.