HEM > Lösningar > Din bransch > Handel

HANDEL

Retail communication integration

Trygghet både för personal och kunder

I ett köpcentra rör sig ett stort antal människor under en dag, vilket kräver att det finns effektiva kommunikationssystem som snabbt och säkert kan hantera larm från människor och maskiner. Driftstörningar som en brand eller ett stopp i en hiss kan snabbt förorsaka stora problem i form av oroliga kunder och ekonomiska förluster. Våld och hot om våld är tyvärr också vardag för många personalgrupper inom handeln. Krav på effektivisering betyder att många arbetsuppgifter genomförs av medarbetare som arbetar ensamma.

Ascoms kommunikationssystem gör att både butikspersonalen och kunderna kan känna sig trygga, oavsett om det handlar om personlig säkerhet eller fastighetssäkerhet. Systemet säkerställer att rätt information når rätt person i rätt tid, var denne än befinner sig. Alla larm går trådlöst till förutbestämda grupper av människor, oavsett det handlar om personlarm eller larm om fel i anläggningen eller brandlarm. Dessa kan sedan direkt kontrollera var en nödställd befinner sig eller var felet uppstått i fastigheten.

Trådlös kommunikation från Ascom kan integreras i köpcentrats existerande system. På så sätt utnyttjas resurserna och tidigare gjorda investeringar optimalt, vilket naturligtvis sparar pengar.

LÖSNINGAR

 • Anläggningssäkerhet Retail

  Ascoms trådlösa kommunikationssystem säkerställer att rätt personer nås av larmen oberoende av var de befinner sig.

 • Fastighetslarm Retail

  Effektiv hantering av störningar i driften av fastighetstekniska system säkerställer att arbetet kan bedrivas utan avbrott. Relevant information till rätt personer minimerar skadorna och ökar effektiviteten.

 • Personsäkerhet Retail

  Ascom personsäkerhetssystem ser till att personalen kan arbeta under säkra förhållanden utan att man behöver öka bemanningen. Ökad trygghet ger också en både bättre och effektivare arbetsplats.

 • Trådlös telefoni

  Behovet av snabbare respons och bättre kommunikation blir allt mer avgörande vid fler och fler arbetsplatser. Du har inte råd att låta kunder, kollegor, patienter eller trasig utrustning vänta. Du måste vara tillgänlig och du behöver möjlighet att snabbt och enkelt komma i kontakt med dina kollegor.