HEM > SUPPORT/ORDER

SERVICE & SUPPORT

KSI457 Content Bild

Ascom Sweden AB har mer än 35 års erfarenhet av radiobaserad kommunikationssystem och vi vet att regelbunden översyn och snabb service ger ett effektivt system och nöjda användare.

Med erfaren och kvalificerad personal landet runt kan vi erbjuda er service och support under årets alla dagar och timmar.

Våra kontor finns i Göteborg, Malmö och Stockholm.