HEM > SUPPORT/ORDER > Servicetjänster

SERVICETJÄNSTER

People

Ascom erbjuder ett brett utbud av servicetjänster med olika nivåer, tillgänglighet och kostnad. Funktionerna hos olika delarna i en kommunikationslösning är kritiska i olika grad. Vissa produkter är vitala för att kommunikationen ska fungera, medan andra inte alls är lika avgörande.

Vårt heltäckande servicekoncept kan skräddarsys till att passa många olika supportbehov.

Genom vår dygnet-runt-support kan vi erbjuda optimal funktionalitet och tillgång till erfarna tekniker för den händelse driftstörningar inträffar utanför ”normala” arbetstider.

Utbildning
Vi tillhandahåller ett flertal utbildningar på levererade kommunikationslösningar. Allt ifrån färdiga utbildningspaket för användare till företagsanpassade kurser i kvalificerat systemunderhåll. En anpassad och väl genomförd utbildning är en förutsättning för att användarna ska få maximal nytta av en installerad kommunikations eller säkerhetslösning.

Fjärrsupport
Alla våra moderna system har möjlighet att ansluta utrustning som medger åtkomst via modem eller VPN. (Även äldre utrustning kan i många fall kompletteras med utrustning för fjärrsupport).
Med hjälp av fjärruppkoppling kan vår support enkelt och snabbt upptäcka driftstörningar, lokalisera fel, genomföra uppgradrerting av programvaror samt genomföra omprogrammeringar. Detta är att mycket ekonomist alternativ då det inte kräver teknikerbesök på plats.

Driftövervakning
Verksamhetskritiska kommunikationslösningar kräver ständigt övervakning och kontroll för störningsfri drift. Ascom erbjuder ett väl anpassat utbud av övervakningsutrustning som kontinuerligt övervakar kritiska funktioner och automatiskt ger larm vid driftstörningar. Övervakning kan vara ett tillägg till våra Driftsäkerhetsavtal.

Radiotäckningsprov
Vår mångåriga erfarenhet av radiobaserad internkommunikation har gett oss en unik kompetens när det gäller att genomföra radiotäckningmätningar och designa ett system för bästa möjliga radiotäckning. Oavsett om det gäller personsökning/personsäkerhet på de traditionella HF och UHF banden eller om det gäller telefoni på IP-DECT.

Serviceavtal
Ett avtal om förebyggande underhåll minskar risken för avbrott i kommunikationen, vilket sparar både tid och pengar. Ascom har ett heltäckande utbud av Driftsäkerhetsavtal vilka omfattar olika typer av förebyggande underhåll, support och akut felavhjälpning vid fel dygnet runt under årets alla dagar.