Ascom teleCARE IP

HEM > Plattformar > Ascom teleCARE IP

  • teleCARE IP använder ett meddelandehanteringssystem för att optimera sköterskornas arbetsflöde
  • Patienthandenheterna kan användas för att styra TV, radio och ljus
  • Medicintekniska larm kan integreras med teleCARE IP
  • Förvirrade patienter kan övervakas med spårningsfunktion
  • Stöd för olika arbetsflöden inklusive eskaleringskedjor
  • Loggning och visning ger lättillgänglig överblick av händelser
  • Patienter och boende kan kalla på hjälp via trådlösa och/eller fasta anropsenheter

DINA PATIENTER KAN ALLTID LITA PÅ ATT DU FINNS DÄR FÖR DEM

Vi har utvecklat och förbättrat hanteringen av patientkallelser i över 50 år utifrån verkliga situationer på sjukhus och vårdboenden. Resultatet är en lösning, som gör det möjligt för dig vara där för dina patienter, när de behöver dig. Här följer några exempel på, vilka fördelar vårt teleCARE IP patientkallelsesystem ger dig.

teleCARE IP

MER TID TILL DINA PATIENTER

Ella är osäker på om hon har tagit sin medicin och anropar för att få hjälp. Hon använder teleCARE IP patientkallelse med tal för att berätta vad hon vill så att du inte behöver gå fram och tillbaka i onödan.

teleCARE IP HÖR NÄR EN PATIENT KALLAR PÅ DIG

En av dina patienter, Knut, är orörlig och har svårt att trycka på patientkallelseknappen. Om han vill ha hjälp behöver han bara ropa på en sköterska – anropet blir till ett meddelande, som du mottager i din telefon och du kan själv bestämma om du vill öppna för ett samtal med Knut, eller gå direkt in till honom.

teleCARE IP

NÄR DU INTE HAR TID HAR NÅGON ANNAN DET

Maria vaknar upp mitt i natten och trycker på teleCARE IP:s upplysta patientkallelseknapp. Hon har mycket ont av sina stygn. Du är den enda nattsköterskan på avdelningen och är upptagen med att hjälpa Erik, som har ramlat ur sängen. Genom en knapptryckning överför du larmet och får snabbt assistans från avdelningen intill. En situation som skulle kunna vara stressande både för dig och patienterna, hanteras nu smidigt.

EN LUGNARE MILJÖ BÅDE FÖR DIG OCH PATIENTEN

Du och dina kollegor gör ert bästa för att skapa en lugn och vänlig miljö på en avdelning med många förvirrade patienter med stort vårdbehov. I stället för buller och ljudsignaler kan ni använda tysta larm som ger en mycket lugnare miljö för patienterna och mindre stressande arbetsmiljö för er.