HEM > NYHETER

NYHETER

Ascom lanserar nytt IT-system för en tystare vårdmiljö

- Med vårt nya system teleCARE IP, kan sjukhus koppla samman sitt befintliga trådlösa kommunikationssystem med ett modernt kallelsesystem och övriga IP-baserade system i ett gemensamt nätverk. Kallelsesystemet blir därmed en del av sjukhusets helhetskommunikation. Systemet ger ökad säkerhet, fler funktioner och stor flexibilitet och är speciellt anpassat för sjukhus och äldreomsorg, säger VD Bengt Nordén.

Konceptet ”Den tysta vårdmiljön” som har lanserats inom svensk sjukvård sedan ett och ett halvt år tillbaka finns idag på bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, på Centralsjukhuset i Karlstad, Nyköpings lasarett och universitetssjukhuset i Malmö.

Konceptet innebär att alla kallelser eller anrop sker tyst genom att rätt person får anropen presenterade för sig i klartext, direkt i sin personsökare eller trådlösa telefon. Personalen görs uppmärksam på nya anrop genom en diskret och tyst vibratorsignal istället för - som i traditionella kallelsesystem - högljutt blinkande på en display i korridoren.

När en patient trycker på larmknappen vid sin säng, går kallelsen i första hand till det vårdteam som är avsatt att ta hand om patienten. Om ingen svarar på larmet, går det vidare till andra vårdteam i en förprogrammerad kedja. Kallelsesystemet kan även gå ut som ett assistanslarm, t ex när personalen behöver hjälp med att lägga om ett förband eller med ett lyft. Är det ett nödlarm vid t ex hjärtstillestånd, går kallelsen ut till en specifik grupp med hög prioritet.

Tryck från sjukvården

Med det nya systemet teleCARE IP har Ascom utvecklat ”Den tysta vårdmiljön” ytterligare.

- Det har funnits ett tryck från sjukvården att gå mot öppna, IP-baserade system, något som Ascom tagit fasta på när man utvecklade konceptet med teleCARE IP.

Genom teleCARE IP blir kallelsesystemet en del i sjukhusets IT-system och kan kopplas samman med befintliga databaser och patientadministrativa system. Systemet är lätt att administrera och det säkerställer att det alltid finns back-up om ordinarie personal är frånvarande . Det ökar också säkerheten eftersom systemet är designat för att undvika att ett ensamt fel skall kunna slå ut hela systemet.

- Att man dessutom enkelt kan sammankoppla vårt nya system med befintliga informationskällor inom sjukvården möjliggör i en förlängning att man kan få information om patienten direkt på en display i telefonen i samband med en kallelse eller ett larm, säger Bengt Nordén.

De allra flesta sjukhusen i Sverige har idag en Ascom Unite-plattform för meddelandehantering – en plattform som är lätt att bygga på med teleCARE IP.

- teleCARE IP kan även användas för att koordinera flera sjukhus eller äldreboenden om vi ser möjligheterna ur ett regionalt eller kommunalt perspektiv. Tack vare att systemet är baserat på kommunikation över IP blir det enkelt att dela utrustning mellan olika enheter som får tillgång till tjänsterna över kundens nätverk. Detta i kombination med den smidiga webbaserade administrationen gör systemet mycket kostnadseffektivt, säger Bengt Nordén.

Ytterligare information

Mikael Sundebäck, Produktchef Ascom Försäljning Sverige, telefon 031 - 55 94 71

Bilder: Se bifogade till mailet, alternativt beställ från therese.disfalt@ascom.se

Ascom lanserar nytt IT-system för en tystare vårdmiljö

- Med vårt nya system teleCARE IP, kan sjukhus koppla samman sitt befintliga trådlösa kommunikationssystem med ett modernt kallelsesystem och övriga IP-baserade system i ett gemensamt nätverk. Kallelsesystemet blir därmed en del av sjukhusets helhetskommunikation. Systemet ger ökad säkerhet, fler funktioner och stor flexibilitet och är speciellt anpassat för sjukhus och äldreomsorg, säger VD Bengt Nordén.

Konceptet ”Den tysta vårdmiljön” som har lanserats inom svensk sjukvård sedan ett och ett halvt år tillbaka finns idag på bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, på Centralsjukhuset i Karlstad, Nyköpings lasarett och universitetssjukhuset i Malmö.

Konceptet innebär att alla kallelser eller anrop sker tyst genom att rätt person får anropen presenterade för sig i klartext, direkt i sin personsökare eller trådlösa telefon. Personalen görs uppmärksam på nya anrop genom en diskret och tyst vibratorsignal istället för - som i traditionella kallelsesystem - högljutt blinkande på en display i korridoren.

När en patient trycker på larmknappen vid sin säng, går kallelsen i första hand till det vårdteam som är avsatt att ta hand om patienten. Om ingen svarar på larmet, går det vidare till andra vårdteam i en förprogrammerad kedja. Kallelsesystemet kan även gå ut som ett assistanslarm, t ex när personalen behöver hjälp med att lägga om ett förband eller med ett lyft. Är det ett nödlarm vid t ex hjärtstillestånd, går kallelsen ut till en specifik grupp med hög prioritet.

Tryck från sjukvården

Med det nya systemet teleCARE IP har Ascom utvecklat ”Den tysta vårdmiljön” ytterligare.

- Det har funnits ett tryck från sjukvården att gå mot öppna, IP-baserade system, något som Ascom tagit fasta på när man utvecklade konceptet med teleCARE IP.

Genom teleCARE IP blir kallelsesystemet en del i sjukhusets IT-system och kan kopplas samman med befintliga databaser och patientadministrativa system. Systemet är lätt att administrera och det säkerställer att det alltid finns back-up om ordinarie personal är frånvarande . Det ökar också säkerheten eftersom systemet är designat för att undvika att ett ensamt fel skall kunna slå ut hela systemet.

- Att man dessutom enkelt kan sammankoppla vårt nya system med befintliga informationskällor inom sjukvården möjliggör i en förlängning att man kan få information om patienten direkt på en display i telefonen i samband med en kallelse eller ett larm, säger Bengt Nordén.

De allra flesta sjukhusen i Sverige har idag en Ascom Unite-plattform för meddelandehantering – en plattform som är lätt att bygga på med teleCARE IP.

- teleCARE IP kan även användas för att koordinera flera sjukhus eller äldreboenden om vi ser möjligheterna ur ett regionalt eller kommunalt perspektiv. Tack vare att systemet är baserat på kommunikation över IP blir det enkelt att dela utrustning mellan olika enheter som får tillgång till tjänsterna över kundens nätverk. Detta i kombination med den smidiga webbaserade administrationen gör systemet mycket kostnadseffektivt, säger Bengt Nordén.

Ytterligare information

Mikael Sundebäck, Produktchef Ascom Försäljning Sverige, telefon 031 - 55 94 71

Bilder: Se bifogade till mailet, alternativt beställ från therese.disfalt@ascom.se