HEM > NYHETER

NYHETER

Prestigeorder för Ascom IP-DECT: Ascom tecknar avtal med Volvo Personvagnar för trådlös telefoni

Avtalet innebär att Ascom IP-DECT och Cisco Unified Call Manager kommer att ersätta den  befintliga telefonväxeln. Larm vid till exempel fel, produktionsstörningar och låg lagerstatus sker genom Ascom Unite, en IP-baserad plattform för systemintegration och event handling.

Cirka 10 000 personer kommer att använda det nya Ascom IP-DECT-systemet.  Det rör sig om användare i kontorsmiljö såväl som i produktionen som får olika typer av handenheter beroende på olika behov av funktionalitet och robusthet. Personer som arbetar ensamma kan skicka och ta emot olika typer av larm trådlöst, vilket ökar den personliga säkerheten. Samtidigt kan rätt personer snabbt få information vid eventuella störningar i produktionen.

– Den valda IP-plattformen kommer att stödja och förbättra samarbete och produktivitet. Skalbarheten gör att Ascom IP-DECT fungerar på ett flexibelt sätt både i större och mindre anläggningar, säger, Stefan Brämberg, utvecklingsdirektör på Ascom Wireless Solutions.

– Den här ordern bekräftar styrkan i vårt IP-DECT-koncept. Det faktum att en av våra största industrikoncerner väljer att basera sin kommunikation på Ascom IP-DECT efter att ha utvärderat olika alternativ bekräftar det positiva mottagande som Ascom IP-DECT har fått på marknaden. Jag ser den här orden som en strategiskt viktig milstolpe för Ascom IP-DECT och räknar med att många fler företag kommer att följa Volvo Personvagnars vägval,  säger Bengt Nordén, VD för Ascom Försäljning Sverige.


Ytterligare information

Bengt Nordén, VD Försäljning Sverige, T 031 55 95 56

Prestigeorder för Ascom IP-DECT: Ascom tecknar avtal med Volvo Personvagnar för trådlös telefoni

Avtalet innebär att Ascom IP-DECT och Cisco Unified Call Manager kommer att ersätta den  befintliga telefonväxeln. Larm vid till exempel fel, produktionsstörningar och låg lagerstatus sker genom Ascom Unite, en IP-baserad plattform för systemintegration och event handling.

Cirka 10 000 personer kommer att använda det nya Ascom IP-DECT-systemet.  Det rör sig om användare i kontorsmiljö såväl som i produktionen som får olika typer av handenheter beroende på olika behov av funktionalitet och robusthet. Personer som arbetar ensamma kan skicka och ta emot olika typer av larm trådlöst, vilket ökar den personliga säkerheten. Samtidigt kan rätt personer snabbt få information vid eventuella störningar i produktionen.

– Den valda IP-plattformen kommer att stödja och förbättra samarbete och produktivitet. Skalbarheten gör att Ascom IP-DECT fungerar på ett flexibelt sätt både i större och mindre anläggningar, säger, Stefan Brämberg, utvecklingsdirektör på Ascom Wireless Solutions.

– Den här ordern bekräftar styrkan i vårt IP-DECT-koncept. Det faktum att en av våra största industrikoncerner väljer att basera sin kommunikation på Ascom IP-DECT efter att ha utvärderat olika alternativ bekräftar det positiva mottagande som Ascom IP-DECT har fått på marknaden. Jag ser den här orden som en strategiskt viktig milstolpe för Ascom IP-DECT och räknar med att många fler företag kommer att följa Volvo Personvagnars vägval,  säger Bengt Nordén, VD för Ascom Försäljning Sverige.


Ytterligare information

Bengt Nordén, VD Försäljning Sverige, T 031 55 95 56